CUC105 -další kolo máme za sebou...
Celkem došlo k vyhodnocení 50 deníků, což je z 52 soutěžících stanic přes 96%. To tu ještě nebylo. Také se zvýšil počet stanic v kategorii 500mW. V ní soutěžilo 10 stanic.
Všechny došlé deníky byly bez jediné chyby. Možná tímto kolem začíná nová éra CUCu.

Následující řádky nejsou nikterak osobní a nevztahujte si je nikdo na sebe. Je to skutečně jen můj osobní a obecně cílený názor.
K tomuto proběhlému kolu poslal Milan OK1IF velice zajímavý komentář. Jelikož dost podrobně popisuje diskutovanou přesnost měření skimmerem, není umístěn mezi komentáře, ale přímo na tuto stránku. Pokud si jej přečtou i ti, kteří ze zásady komentáře, pravidla a další texty nečtou, věřím, že skončí již dlouho trvající a nic neřešící diskuze ohledně skimmeru. Měření skimmeru není zveřejňováno proto, aby si na hlavu sypal popel ten, komu jednou vyjde více, ani proto, aby smutnili ti, kteří se tam nenajdou. Ale je to pro ty, kteří se zajímají o podmínky šíření a i záznam z CUCu je pro jejich poznání přínosem. Hleďme i na ten graf v rámci hamspiritu. Nepodezírejme se navzájem že používáme větší výkon, než deklarujeme. Pokud někdo ano, je to jistě nevědomky, nemožností měření, nebo nesprávným udajem na rafice našeho zařízení.
V tomto kole jsem se ve skimmeru nenašel. V culu od Milana jsem burácel jako bych jel 1kW. Je to tak. Výkon na kabelu do anteny měřen digitálním měřidlem tuneru MFJ byl nastaven na 4,7W. 
Prosím ukončeme diskuze na toto téma v duchu: Když nejde o život jde v podstatě o ..........

Ještě jeden komentář ke skimeru... (Milan OK1IF)

Zdravím.

Stále je ještě mezi Vámi mnoho těch, kteří údaje ze Skimmeru berou naprosto vážně. Pokud se náhodou ocitnou někde v čele, pak to berou jako osobní urážku. Už jsme si o tom psali, jak graf vytváříme:
Skimmer OL5Q je od Dana OK1HRA naprogramován tak, aby snímal všechny OK, OL a OM stanice v segmentu 3530 -3560 KHz a to v čase pondělního závodu. Tyto data nám ukládá do zvláštního souboru, ke kterému máme přístup jen my. My pak tyto spoty ofiltrujeme (např. ke značce OK1FED napíšeme, že je to OK1FLT  HI), případně je nám jasné, že např. OK2RR neexistuje a že pravděpodobně se jedná o OK2RRR (při příjmu posledního písmenka bylo rušení a Skimmer ho špatně interpretoval. Vkládáme do toho tedy část svého Know How. Pak Vaše spoty seřadíme a tak se může stát, že někomu počítáme průměr jen z jednoho spotu (matematici nám to prominou) a někomu třeba i z deseti spotů. Zde tedy vzniká další nepřesnost. Pojďme se na to podívat prakticky. Stanice OK1IF má Skimmerem zachyceny 3 spoty:

DX:

3539.0

OK1IF

28

dB

36

WPM

CQ

1732Z

DX:

3547.6

OK1IF

19

dB

34

WPM

DE

1738Z

DX:

3542.3

OK1IF

28

dB

34

WPM

CQ

1758Z

Ale např. stanice OK1HMP byla zachycena jen jednou:

DX:

3536.4

OK1HMP

17

dB

31

WPM

CQ

1733Z

Jak si můžete všimnout, pak rozdíl u mého signálu je 9dB. To je Jako bych podváděl a najednou si zvedl výkon téměř 10x. To samozřejmě není pravda. Ten rozdíl může být dán i tím, že Skimmer neměří absolutně, ale elativně nad šumovým pozadím. Jestliže u spotu v 1738 bylo pozadí jiné než u ostatních spotů (např. rušení), Skimmer říká, že můj signál byl v prvním případěr 19dB nad a v druhém 28 dB nad. Absolutně to však může být stejné. Do toho nám vstupují různé podmínky na spojení od Vás do QTH OL5Q. Tedy pro různou výšku odrazné vrstvy vždy existuje ideální vyzařovací úhel. Jestliže se na trase objeví Es vrstva (pozor to mohou být rychle se pohybující zionizované vrstvy průměru třeba jen desítek km, pak jak všichni ví, odraz od Es vrstvy je vždy s menším útlumem a to typicky až 25 dB (obrovské to číslo). Zkrátka těch faktorů je tam plno. Prosím tedy berte (upozorňujeme na to již po několikráte) údaje Skimmeru jen informativně.
Přesto je asi nejdůležitější vždy to, jak měříme náš výstupní výkon. Já např. používám měření v MFJ 993B, které má rozlišení na 0,1W. Pomocí přesného osciloskopu jsem si do umělé zátěže změřil, že to mám nacejchováno dobře.
Jestli máte chuť, prosím odpovězte nám v příštím závodě na naši otázku:

Jak měříte svůj výstupní výkon?

1.       1. Věřím údaji z displeje mého TCVR (upozorňuji, že např. můj FT857 nastavený na 5W má výstupní výkon 12W)

2.       2. Nejsem schopen měřit výkon a tak používám měření příkonu a předpokládám, že výkon je asi poloviční jak příkon (pozor u elektronkových TCVR)

.           3. Výkon měřím tepelným ampérmetrem, či jinou metodou (OK1MKX svit cejchované žárovky)

   P   4. Používám údaje na mém PSV metru, který jsem nikdy nekontroloval.

Musím se však přiznat, že i mne některé síly signálů z dlouhodobého hlediska překvapují a to zvláště v kategorii /Q. Aby nám v tom všem bylo jasno, příští CUC pojedu na Rozkmita jako pile up stanice.
Jak všichni vědí, tak tam těch 500mW je opravdu dokonalých. Bohužel mám k dispozici u Xtalem řízeného TCVR jen 2 pevné kmitočty. 3559.5 KHz a 3560 KHz. Lehce mne tedy najdete. Pojedu stylem volání výzvy při každém spojení (budete mi za to zdržování nadávat), je to z toho důvodu, aby mne Skimmer co nejčastěji identifikoval. Současně požádám ještě Karla OK1JRU (má FT817, zda by příští kolo nejel také s 500mW. Karel bydlí asi 3 km od mého QTH a tak to srovnání bude o to cennější. U FT817 je známo, že těch 500mW je tam také poctivých.Uvidíme, co se stane.     

A ještě obrázek iono v době závodu

Iono_CUC105


Jak si můžete všimnout, před koncem závodu byla Es vrstva s kritickým kmitočtem přes 3 MHz. To se pak v úrovních signálů dějí věci. U jednoskokového signálu pak u někoho může signál narůst až o 25 dB. Protože Skimmer OL5Q je v Čechách, pak nikdy se toto zvýšení nemůže týkat OM stanic (na 2 skoky to nefunguje). 
Výsledky CUC105

Vaše komentáře

Tabulka ACP po CUC105

CUL105
OK1IF_CUL105.wav
OK1FHI_CUL105.mp3

Jak nás poslouchal skimmer
ol5q_cuc105