Jak na CUC116 (8.8.2011)
Jakp pileup stanice se přihlásil Jarda OK2NO. Jardo dík!
Adva_cuc116


Je vyhodnoceno (ok1lz)
Toto kolo se podle vašich komentářů odehrávalo mnohde se silným rušením. Ale to partu cucáků nemůže rozhodit.
Celkem došlo 41deníků. Program vyhodnotil, že se tohoto kola zúčastnilo 47 stanic. Soutěžní potenciál je 3.067.
Do poslední chvíle jsem čekal na deníky stanic, o kterých vím, že posílají OK1JD, OK1TC. Ale do 18:00 nedošly.
Drobné chybičky v denících opraveny hodným vyhodnocovatelem....
Poznámka vyhodnocovatele tohoto kola: Pohled na tabulku došlých deníků vám ukáže, jak to naše trojice jistí. Milan s Luďkem jistí špici a já konec tabulky. A tak to má být.
Pozor na QSO Dupe: Při procházení error logů jsem si všiml dupe spujení. Již se to tu vysvětlovalo. Spojení jsou z pohledu propozic správné, ale jejich počíttačové logování je znehodnotí. Již se to tu probíralo vícekrát. Dávejte si pozor na spojení na hranici mezi etapami (17:45) (ok1ev, ok2pdt). Spojení děláte 17:44, ale odklepnete v 17:45,01eník jej tedy zaloguje s časem 17:15 a to je již čas druhé etapy. Se stejnou stanicí uděláte spojení 17:55 a v logu je to dupe.
Jó, technika opět vítězí nad člověkem. Pro vás drobná rada (nad zlato). Všiměte si času spojení na přelomu a v deníku opravte čas ze 17:45 na 17:44, nebo na chybu upozorněte v komentáři a hodní vyhodnocovatelé vám v deníku opraví.
Ještě prosba: Jméno souboru deníku začínejte svojí značkou(ok1arn). Pokud napíšete log.cbr a udělá to i druhý, nemusíme si toho všimnout a počítač váš uložený deník přepíše tím druhým. Většinou si toho všimneme, ale náhoda je blbec!

Celkové výsledky CUC116


Vaše komentáře

Tabulka ACP po tomto kole

Cul116
OK1IF_cul116.wav

Jak nás slyšel skimmer
ol5q_cuc116