CUC120
Bouřka okolo, tentokrát příroda proti nám.
Při pohledu na radar určitě někteří ani nechtěli zapnout TRX.

vítáme nové stanice OK1BJH a OK1PW

doručeno 34 logů

log OK2UI opraven, jel jako /Q, ale v logu byl jen jako OK2IU

počet stanic v závodě ..... 43

závodní potenciál 2,8

Výsledky

Opět velmi vyrované čelo závodu.

ACP po CUC120

komentáře

CUL 120 OK1IF

ZC