Tak je za námi další kolo - CUC121 a je vyhodnoceno
Jako pileup stanice se pro CUC122 přihlásil OK2PYA. Díky Roberte.

Tohoto kola se zúčastnilo méně stanic než bývá zvykem. Podle vyhodnocovacího programu se zúčastnilo 46 stanic. Deník k vyhodnocení poslalo 37 stanic. Všechny logy bez chyb.
Soutěžní potenciál byl 3,000.

Při prohlídce všech logů (errorlogy) lze vidět, že více než špatně přijatý kód se vyskytují chyby v přijetí značky. Když se podíváte pozorně, uvidíte, že chyby vznikají asi ne při příjmu, ale při zápisu. Ve značce chybí číslo, písmena sufixu jsou přehozena, nebo není u stanice  /Q. A to vím co říkám, neb všech těchto chyb jsem se v minulých kolech dopustil vícekrát. Ale to je boj.

Výsledky CUC121

Tabulka ACP po tomto kole

Vaše komentáře

CUL121
OK1IF_CUL121.wav
OK1FHI_CUL121.mp3

Skimmer OL5Q (opraveny chyby)

OL5Q

Tabulka preferencí pro CUC121
Tabulka preferencí

LZ