CUC 127 je vyhodnoceno - opravené
Stanic v tomto kole bylo méně, jen 47. Také byl dost vysoký počet neposlaných deníků - 10. Všechny zaslané deníky byly bez chyb.
Chybu jsem udělal já ve vyhodnocení. Radkovi jsem nepřipočetl v tabulce ACP body za pileup. Je opraveno. Pořadí stanic zústává nezměněno.
Radku promiň.

Výsledky CUC 127


Vaše komentáře

CUL 127
OK1IF_CUL127.wav
OK1FHI_CUL124.mp3

Tabulka ACP po 127. kole

Jak nás tentokrát slyšel skimmer
ol5q_cuc127

1lz