CUC 129


Velká účast /Q stanic, došlo 9 logů.
Podmínky v OK2 horší než posledně, /Q stanice byly slabé a z OM jen OM3PA byl ve slušné síle.
Dobře je to vidět z grafu skimmeru OL5Q, kdy OK2 stanice jsou znatelně slabší.
Občas se dost projevilo QSB.

program ukazuje 47 stanic

8.11. v 8:00 ........ došlé deníky...... 39 kusů

pořadí

komentáře

Tabulka ACP po kole CUC129

CUL OK1IF wav

CUL OK1FHI mp3

OK1DBS - v deníku špatně značka bez /Q, opravil jsem
V rámci pileupu Milan nahrál veškerá spojení, máte je zde:

OK1IF pileup.wav (8MB)

Z nich až bude zveřejněn ERR log si můžete všimnout, že to Milan má vše správně a skutečně mu OK1KZ dával jiný kód než ten, který deklaroval v deníku. Prosím pozor na tyto neúmyslnné chyby.

73 ! ZC


Tabulka preferencí pro CUC129Tlačenice na začátku bandu je stálý fenomén našich cuců. Kmitočet 3541 KHz pro práci pile up stanice je většinou také známý. Rozhodl jsem se tedy porušit tuto tradici a jako pile up stanice budu pracovat na kmitočtu 3559.5 KHz. Pokud tedy VLP stanice budou pode mnou, pak byste je měli přecházet. Uvidíme, co to udělá. No a zkuste někdo z VLP novou taktiku, dávejte hodně výzvu (třeba i vynechte fázi vyhledávání a jen se pro novou výzvu přelaďte), snad se to tentokrát povede.            Rada Veterán Rádio Klubu vyhlašuje

MARTINSKÝ TELEGRAFNÍ ZÁVOD
třetí ročník - 2011


Datum: každoročně 11. listopadu
(v roce 2011 je to pátek)

Čas: 16 00 - 17 00 hod UTC
to je 17 00 - 18 00 hod SEČ

Provoz: pouze CW

Pásmo: 3520 - 3560 kHz

Kategorie: 1. stanice CW, maximální výkon 100 W
2. posluchači

Závodu se mohou zúčastnit členové VRK bez ohledu na QTH,
ostatní stanice jen z OK/OM.

Výzva do závodu: CQ VRK

Soutěžní kód: členové VRK dávají: RST+VRK+členské číslo,
například " 599 VRK 023"
ostatní stanice: RST + pořadové číslo spojení,
například 599 001

Bodování: spojení s členem klubu VRK 3 body
spojení s nečlenem klubu VRK 1 bod

Posluchači: za poslech stanice člena VRK 3 body
za poslech stanice nečlena VRK 1 bod

Posluchač musí zaznamenat čas, značku, vyslaný report a
značku protistanice.

Násobiče nejsou, rozhoduje prostý součet platných bodů,
v případě rovnosti počet bodů v prvních 20, 40 minutách.

Deníky: nejlépe formát cabrillo, nebo alespoň
v textovém formátu s vypočítaným výsledkem
(jiné formáty prosíme NE!) do 25.listopadu.
e-mail: jcermak (at) nbox.cz
v nouzi poštou: Jan Čermák, Mikulovská 7, 628 00 Brno.

Deník musí obsahovat na každém řádku čas UTC, značku, přijatý
a vyslaný kód, započítané body, celkový výsledek a čestné prohlášení.

Vyhodnocení: Vítěz zavodu obdrží pohár s věnováním.
první 3 stanice v jednotlivých kategoriích
obdrží diplom.

Pohodu a dobré podmínky přeje rada VRK!


--------------------------------------------------------------
Mezi veterány je stále dost telegrafistů - museli se totiž
telegrafii kdysi naučit a mnozí to nezapoměli. Telegrafní závod
jim má připomenout tuto dobu, dobu jejich začátků. Ostatním má
ukázat, že telegrafie si stále udržela svoje kouzlo.
Svátek svatého Martin byl zvolen vzhledem k tomu, že Svatý Martin
je považován za patrona veteránů, snad je tedy i patronem VRK.

Zpět na hlavní stránku VRK