CUC133 proběhl naposledy v tomto čase......, na další návrat na letní temín budete opět upozorněni (asi v půli února)
Celkem bylo vyhodnoceno 43 deníků. Podle toho se tohoto kola zúčastnilo 50 stanic. Soutěžní potenciál je 3.267.
Po delší odmlce opět pole VLP rozšířil OK1FII. Tím vzrostl počet stanic této kategorie na 11.


Po zveřejnění výsledků poslal Jirka OK1ARN komentář s prosbou o zveřejnění. Zde jej máte v plném znění:
Malá poznámka k příspěvku kolegy OK1DCS  z CUCu 133

Nejdříve Tě, Václave, vítám zpět do bratrstva CUCáků. Přeji stálé zdraví, již žádné pobyty v nemocnici.
Těšíme se na Tvoje výborné signály.

Tvými poznámkami k mému provozu nejsem samozřejmě nijak uražen Patříme všichni k sobě,
máme stejnou krevní skupinu "CW", a tak proč bychom si takové věci nemohli říct?
Omlouvám se, že jsem v první etapě rušil Tvůj pile-up provoz. K tomu snad malá poznámka
podle pravidla, které všichni "staří" ctili: AUDIATUR ET ALTERA PARS - tedy,že má být slyšena i
druhá strana.
Všichni víme, co se na kmitočtu pile-up stanice děje, když všichni zjistí. kde se nachází. Všichni
se snaží ji volat, aby ukořistili vítané 4 body. Není divu, že v tomto guláši není mnohdy zcela jasné,
kdo vlastně koho volá, co p-up stanice vlastně chce, leckdo se může pomýlit. Pile-up stanice má
samozřejmě právo zvolit si, s kým chce QSO mít. Bylo jistě chvályhodné, že předem zvolila
QRPP stanice. Zde by bylo však pro ni dobré vzpomenout si na výraz ONLY (= pouze). Jestliže
p-up stanice zavolá: PSE ONLY /Q, tak ostatní hamspiritu znalí zmlknou, fq je volná, a p-up stn
může požadované /Q-stanice v klidu poslouchat. Jednoduché. A podle mých zkušeností
(od roku 1947) v celém světě i v této době účinné. Viz provoz zkušených expedičních stanic.
Pro vnitrostátní závody (jako je -snad zatím - CUC) bychom mohli snad používat i české a krátké
JEN, Tedy PSE JEN /Q.
Ta druhá výtka se mi zdá až trochu nepravděpodobná. Měl jsem prý v první etapě volat pile-up
stanici podruhé. K tomu toto: v závodech používám PC a kontestový program N6TR. Tento chytrý
program okamžitě oznámí, že chci stejnou stanici omylem volat podruhé (t.zv. dupe), a dokonce
toto druhé volání zablokuje. Podle toho jsem tedy podruhé ani volat nemohl. V druhé etapě ovšem
ano, protože jsem přepnul na jiné pásmo, kde PC volanou stanici ještě nezaznamenal.
V jedné věci jsem ale určitě vinen: nesrovnal jsem si pro jmenovaný CUC dostatečně v hlavě před
závodem veškeré jiné starosti, které život přináší, a nebyl jsem na závod dostatečně soustředěný.
To doporučuji všem a vždy, ale především sobě.
Tak vše v dobrém Vašku, hodně zdraví a zdaru, a v tabulce ACP pod každým novým CUCem
hodně vysokých čísel !
Jirka ARN

A jedna reklamace:
Jarda OK1MKX reklamuje tři špatně spočítaná spojení. Vše vzniklo nepozornosti Jardy, neb u 2. QSO v logu místo 1832 uvedl 1852 a program od tohoto spojení vyhodnocoval zbytek přepnutý do 2. etapy. Při vyhodnocování mi tato drobnost unikla. Nyní je Vyhodnocení opraveno. Jediné změny jsou v pořadí stanic VLP v tomto kole. V tabulce ACP pořadí zůstáví, je u tří stanic došlo ke korekci bodů.
Za přehlédnutou chybu ve vyhodnocení se omlouvám a u Jardy mám za jeho nepozornost v Holicích 2012 jeden orošený pulitřík. Zdenek 1lz.
Vaše komentáře
Celkové výsledky
Tabulka ACP po tomto kole

CUL133
OK1MKX_CUL133mp3
OK1IF_CUL133.wav
OK1FHI_CUL133.mp3


Jak nás slyšel skimmer
OL5Q_cuc133