Sváteční CUC136 je minulostí..... vyhodnotil 1lzNové

Na dnešní účasti se asi podepsala ta skutečnost, že probíhalo v první svátek vánoční a monozí jej prožívali spojený s jinou činností.
Celkem došlo 34 deníků. Je vyhodnoceno 32 deníků (dva deníky bez spojení). Podle tohoto byla účast 36 stanic a soutěžní potenciál byl 2.333.
Menší účast stanic ovlivnila i počty spojení účastníků tohoto kola. Do tabulky ACP přibyly dvě nové značky.

Celkové vyhodnocení

Výsledky CUC136

Tabulka ACP po tomto kole

Vaše komentáře

CUL136
OK1IF_CUC136.wav
OK1FHI_CUL136.mp3

Jak nás tentokrát slyšel skimmer

OL5Q

Tabulka preferencí
Tabulka preferencí