CUC142je minulostí a nyní již vyhodnocen...vyhodnocuje -1lz
Tohoto kolam jsem se nezůčastnil. Dopoledne jsem se dozvěděl, že rodinná rada rozhodla na dnešní odpoledne o jiné náplni.
Zajímavý pohled je na měření skimmeru. Pro mé oko nízké hodnoty. Možná k tomu něco doplní Milan v komentářích.
Po vyhodnocení 42 zatím došlých deníků je počet soutěžících stanic 50 a soutěžní potenciál je 3.267.
Naši rodinu rozšířil Pepík OK1SRD. Vítáme. Pepo. spojení zde v CUCu dělají borci i s mW, tak s chutí do toho.
A zasmál jsem se nad popelem, který si Milan nasypal na hlavu a nad trestem, který si sám vyměřil. Za vyhodnocovatele tohoto kola: Milane, s trestem souhlasím a potvrzuji. Byl přiměřený.

Celkové výsledky CUC142


Chyby v denících:
OK1KZ - v jednom spojení čas 505 (správně1505). Opraveno vyhodnocovatelem.

Tabulka ACP po tomto kole

Vaše komentáře
Ke komentáři Mirka OK2CW: Je to tak, že stanice deklaruje na všech řádcích logu VLP kategorii tím, že call/q. Nelze mít na některém řádku něco jiného. Program podle toho zařazuje stanici do kategorie. Pokud píšete log ručně a vypadne na řádku /Q, nebo ze zvyku vyplníte /P, toto opravíme. Ale nic jiného se s tím dělat nedá.

CUL 142
OK1FHI_CUL142.mp3

Jak nás poslouchal skimmer:
OL5Q