Závod CUC 143 vyhodnocen

Byl to poslední závod konaný v neděli. Další závod CUC144 se koná již v pondělí 20.2.2012 od 19.30 SEC. Současně jsme upravili podmínky závodu . Zavádíme v dlouhodobém hodnocení následující pravidlo:

Vyhodnocení závodu: deníky ze závodu se přijímají do následující středy a to do 18 SEC. Po tomto termínu jsou výsledky závodu uveřejněny na webu http://www.cuctest.cz/. Součástí vyhodnocení je tabulka pořadí stanic, kompletní ERROR logy a seznam stanic označených jako 2. liga. To jsou stanice, které nezaslaly deník, ale vyskytly se v denících ostatních stanic minimálně 3 x. Součástí vyhodnocení je i dlouhodobá soutěž stanic označená jako ACP (Association of CUC Professionals). Zde se dlouhodobě hodnotí výsledky stanic za posledních 16 závodů. Jakmile se po nějakém závodě určitá stanice dostane do čela žebříčku ACP, pak je ji přiznán jeden bod do EXTRA tabulky E5 či E1 (pro 500mW kategorii) a její výsledky v ACP jsou nulovány. Stanice tedy do dalších kol nastupuje v  hodnocení ACP s nulovým počtem bodů.

Předpokládáme, že tímto opatřením bude závod více motivující a zajímavější. Současně tabulky E5 a E1 budou vyhodnoceny před každým setkáním v HOLICÍCH a to za celý rok a stanoví čestný titul "Zasloužilý mistr CUCu".

Výsledky závodu:
Vaše komentáře:
CUL143 (OK1IF WAV)
Tabulka ACP po kole CUC143:Jakou průměrnou rychlostí se jezdí závod CUC? Nepřeháníme to někdy? To je otázka, na kterou si musíte odpovědět sami. Vyšší rychlost pravděpodobně povede k větší chybovosti na straně příjmu. Jestliže pak někdo požádá o zopakování, je to naše mínus a vlastně jsme žádný drahocenný čas neušetřili. Ale podívejte se na graf ze závodu CUC143.Jinak průměrná rychlost v tomto závodu je 28.1 WPM.

A jak obsazujeme kmitočty?Zkrátka a dobře nejvíce se houfujeme kolem 3541 a 3542 KHz. Nahoře to zeje prázdnotou HI.