CUC145 je minulostí...  vyhodnoocuje  1lz
Toto kolo je vyhodnoceno. Při prohlídce error logů je vidět zlepšující úroveň závodníků ve zmenšujícím počtu chybných spojení. V komentářích k nedělnímu QRP závodu bylo konstatováno, že úroveň těch co jezdí cuc je oproti minulému roku lepší. V diskuzích i na bandu často zaznívají slova chvály na náš závod.
Za vyhodnocovatele ale musím opakovat, že tentokrát bylo nutno vrátit, nebo opravit více deníků, než je obvyklé. Zde máme rezervy.
Při odesílání deníku s využitím generátoru, prosím posílejte jen soubor *.csv. Ten *.adi je pro vás, pokud si chcete spojení importovat do staničního deníku. Také nectíte požadavek k pojmenování souboru. Milan na to upozorňoval již vícekrát. Soubor má být pojmenován call.cbr, call.log, call.csv. Netřeba doplňovat /Q.
Program pozná z obsahu deníku. Ale soubor se jménem například log.cbr musíme před ukládáním přejmenovávat.

Jsou to maličkosti, ale při zpracování a zejména při hledání případných chyb nás toto vše zdržuje.

Celkové výsledky

Vaše komentáře

CUL145
OK1IF CUL145.wav
OK1FHI CUL145.mp3

Tabulka ACP po tomto kole
Blahopřejeme dalším dvěna stanicím k postupu do extra ligy.
Pokud používáte dvě různé značky, pak jste vyhodnocováni jako dvě stanice. Body se nesčítají.
Týká se Libora OK1DOL - OK1OUE. Body máš rozděleny podle jenotlivých kol. V tabulkách z minulých kol jsem nepřepisoval.


Jak nás slyšel skimmer
OL5Q