CUC 160 je minulostí  a je vyhodnoceno
vyhodnocuje -1lz
Toto kolo probíhalo v bouřkovém ovzduší. Při čtení komentářů si řada stanic posteskla. Já zase při vyhodnocování. V posledních kolech bývyly deníky bez chyb. Tentokrát jsem musel opravovat ve třech případech. Celkem došlo a je vyhodnoceno 39 logů. Podle programu se tohoto kola zúčastnilo 46 stanic. Soutěžní potenciál je 3.000.
Zájemci o pileup - hlaste se.

Celkové výsledky

Chyby v denících:
OK2WA - špatné přijaté reporty(nastavení počítače)  599 599001, opakuje se 599 2x  opraveno vyhodnocovatelem
OK1MNV -  ve druhém spojení chyběl ;  
opraveno vyhodnocovatelem
OK2BTK - špatný formát souboru. Deklarován *.csv, ale soubor byl HTML   opraveno vyhodnocovatelem
OK1JRU   - Karle, v logu cos mi poslal opravený každý řádek začínal a končil ". To nesmí být. Opravil jsem.

Vaše komentáře

Tabulka ACP po CUC160

CUL160
OK1FHI_CUL160.mp3
OK1IF_CUL160.wav

Jak nás slyšel skimmer
ol5q_cuc160

Jak na CUC160 - 11.6.2012
CUC160