CUC174 je vyhodnocen.....
vyhodnocuje 1lz

Tohoto kola se podle  40 došlých deníků zúčastnilo 44 stanic. Soutěžní potenciál je 2.867. Účast menší, zaslané deníky tentokrát ve velikém počtu (91%).

Přijímám s pokorou dva protesty kvůli tabulce preferemcí, stejně jako napomenutí nejvyššího náčelníka. Chuť do dalšího vyhodnocování zústává nezměněna.
(Luboši  OK1FGD, škoda, že jsem pro svržení Milana v Holicích nehlasoval. Nyní jsem mohl být šéf a smést to ze stolu. Hi.)

Výsledky CUC 74

Vaše komentáře

Tabulka ACP po tomto kole

CUL 174
OK1IF_CUL174.wav

Jak nás slyšel skimmer OL5Q
OL5Q-CUC174

Pozor změna!!! Jako pileup pojede  Petr OK2PP.  Kdo před závodem nečte, má smůlu a neví. Pozor změna!!!
Preferenční tabulka CUC174 (17.9.2012)