CUC188 vyhodnocen...
OK1IF
Ať chceme nebo nechceme, jsme ve fázi prodlužování dne. Myslím, že i tentokrát se to jasně projevilo na podmínkách.

1500UTC 1500 UTC   1515UTC 1515UTC   1530 UTC

Zvláště fáze "směrnicového" efektu se projevila v závěru velice pozitivně u západně umístěných stanic. Tentokrát nás bylo o malinko více - cca 44 stanic. Občas někteří z nás zapomínali, že závod je typu sprint. Myslím, že i Jarda OK1MKX se dobře pobavil (a možná i zpotil HI). Díky všem za účast.

Výsledky závodu
Vaše komentáře
ACP
CUL (OK1IF)

Skimmer OL5Q


Co říci na závěr roku 2012?

 Samozřejmě všem přeji hodně zdraví a životního elánu, hodně dobrých zpráv a důvěry ve fair play.
V posledním přání Petra k Ježíškovi bylo přání, aby mu řekl, jak na CUC. Ježíšek mu prý sdělil, že se má zeptat OK2ZC a OK1IF. Docela jsem to bral jako dobrý fór, ale jen do té doby, kdy jsem dostal Email s podobnou tematikou, kde v jinotajích se píše něco o soukromých skimmerech. Prý to není dnes problém si ho zapojit i doma. Tedy pak je reálně nezjistitelný.
Ano máte pravdu, v závodě typu Sprint by tento způsob použití přinášel obrovské výhody. Proto jsem jako vyhodnocovatel při prvních důkazech o tom, že skimmer byl využíván, zařidil do podmínek závodu větu, že použití skimmerů je zakázáno.
Pokud Ježíšek neví (a měl by vědět), pak mu tady veřejně prohlašuji, že jsem skimmeru nikdy nepoužil. Předpokládám, že ani nikdo z Vás se nikdy nesnížil k porušení podmínek.
Tedy babo raď, jak přesvědčit Ježíška, že se neděje nic nekalého. Myslím, že to nádherně dokázal Luděk OK2ZC v závodě CUC181. On totiž předložil kompletní nahrávku ze závodu. Pokud by používal skimmer, pak by zrychlil svůj provoz tím, že by mu v bandmapě naskočila značka a on by se naslepo přímo naladil na kmitočet a volal (spoléhal by se na to, že skimmer mluví pravdu). Pak už by neměl šanci sluchem potvrdit, že pracoval s tím, koho mu napsal skimmer. Jak se však všichni můžete z nahrávky přesvědčit, tak o nic takového tam nikdy nešlo.

Tedy zapomeňme na to, že třeba někdo je zručnější a zkusme rozebrat (jak si to přeje Petr) co čertovského by se dalo dělat. V následujícím je rozbor čertovin pro Ježíška a autor prohlašuje, že tento rozbor udělal jen proto, aby se zamyslel jak se závodem CUC dál.
Dál mne už teoreticky nic nenapadá. Možná Ježíškovi odpoví i Luděk OK2ZC. Pak už zbývá jen to, že je dobré zkrátit spojení na minimum. Většina dobrých operátorů je schopna brát běžně tempa 40 WPM. Tedy vytvořím si databázi kdo je dobrý (na toho to valím) a kdo je "méně dobrý" a tam raději tempo snížím - vyplatí se to, nežádá opakování.

Tedy Petře, toto ti přeci Ježíšek mohl říci sám HI. Vždyť on to ví.

Abych udělal nějaký závěr:

Co je jasné porušení podmínek závodu:

  1. Překročení výkonu
  2. Používání skimmeru
  3. Další nečestné taktiky - např. dlouhé volání na stanici, která není schopna provozně zvládat pile up (to nikdo nezakazuje, ale eticky to cítíme)
Tak a aby Ježíšek zústal v klidu, prosím (nenakazuji ale prosím), zda by stanice trvale se umísťující v čele závodu si nemohly nahrávat celý závod. Pokud by Ježíšek měl pochybnosti, pak se touto nahrávkou dá doložit alespoň to, že nepoužívám skimmer. A o to zde zřejmě i Ježíškovi šlo.

Závěr závěrů

Těmito řádky a rozborem jsem nechtěl urazit a posmívat se Ježíškům. Taky si všimněte, že naschvál jsem do rozboru nedal vliv denní doby a umístění stanice. A věřte, že to na čelní umístění má obrovský vliv. Věřme si prosím navzájem, radujme se s dobrých výsledků a vůbec z toho, že se nám daří a nehledejme ve všem jen čertoviny. A tak ti Ježíšku přeji hodně zdraví a elánu při sepisování dokumentů "jak vyhrávat závody". A kdyby ti to náhodou nešlo, pojďme si v Holicích 2013 najít společnou hodinu na rychlotelegrafní závod. To už tady dlouho nebylo, ale věřte, že je to pak jasné HI.



Tabulka preferencí pro závod CUC188 (30.12.2012)

Ani jsme se nenadáli a je tu poslední závod sezóny 2012. Skutečně to vše ubíhá velice rychlým způsobem. Jsem však nesmírně rád, že cucácká parta funguje a je připravena na další ročník. V poslední době jsem se na doporučení Radka OK1FHI zúčastnil DL Xmas závodu. Taková malá obdoba závodu CUC. Nestačil jsem se divit. Oba bandy 80m a 40m byly plné signálů stanic. Skutečně mi to připomínalo závod CQ WW v době největší slávy. Jak je vidět, stále více stanic preferuje závod typu "sprint". Ano, to je dobře. Doba Jánošíkovských "RUN" stanic je možná na ústupu. Jsem nesmírně rád, že jsme svým malým dílem přispěli. Dovolte, abych Vám všem poděkoval za skvělou náladu a krásné zážitky. Hodně zdraví a spokojenosti v roce 2013.
Milan 1IF