Závod CUC194 se konal opět v pondělí - vyhodnoceno
Vyhodnocuje OK1IF

Při stanovování změny času z neděle na pondělí jsem se obával, aby nenastal efekt přeslechu. Jak se ukázalo, bylo to načasování velice přesné. Kolem 20. hodiny začal kritický kmitočet klesat pod 3,5 MHz. Se změnou času plno z nás zjistilo, že naši sousedi opět přezbrojili na nové a nové plazmy sri. Bohužel jsem tomu nezústal ušetřen ani já. V tomto přechodném období si musíme uvědomit i to, že zvláště stanice z OM jsou silně diskriminováni. U nich soumrak nastává o desítky minut dříve, než u stanic ze západu OK. Tedy Kritický kmitočet tímto směrem klesá podstatně rychleji jako zde. To má za následek silné zhoršení podmínek. Ale poj´dme si to dokumentovat na grafech. Následně jsou ionogramy z 19,30 19,45 a 20,00.

Všimněte si zvláště prostředního obrázku, kde ECHO signály (několikerý odraz mezi zemí a ionosférou) je s velice malým útlumem. Čára je silná, celistvá a můžeme vidět i čtvrté echo. V této době (t.zv. směrnicový efekt, kdy kritický kmitočet přechází přes pracovní) je útlum snížen až o 20 dB. To je obrovské číslo a tak není divu, že některým z Vás se to nelíbí. Ano, jakobychom si zvedli krátkodobě výkon až 100x. Zde si musíte uvědomit, že ionogram pochází z Průhonic. Tento jev nad Slovenskem už dávno pominul. V té chvíli jsem dělal spojení třeba s Jendou OK2BND. Jeho signály normálně jsou jen tak tak, ale tentokrát zde byl poctivých 589. Ale za chvíli na to (viz. třetí obrázek) kritický kmitočet padne pod pracovní a nastává běžný efekt přeslechu (zvýšení útlumu). Naštěstí ionosféra není kus odrazného plechu, ale je živá, fokuzující a tak je možné i v tomto čase dělat spojení. Bohužel už je to slabé. Všimněte si nárůstu útlumu podle posledního Echozujícího signálu. Vydržte, ještě asi 3x nás to bude trápit a pak už bude pokoj. Dokonce v jednu dobu na tom budou stanice z východu lépe než my. Pak tomu zase bude naopak HI.
Pokud se někdo tomu jevu v OM chce vyhnout, neměl by používat antény typu NVIS (které jsou výhodné pro nás na západě), ale ideální anténa by bylo něco ve výšce cca 40m. Pak by to chtělo zase přepnout na něco jiného HI. Se změnou času se nám nepovedl opět skimmer. Bohužel byl nastaven na letní čas a tak zaznamenal věci s rozdílem 1 hodiny. Dan OK1HRA však na tom již pracuje a tak slibujeme, že příště se tu náš oblíbený graf opět objeví. Celkem nás bylo asi 42 závodících stanic.

Výsledky závodu:

CUL194 (OK1IF wav)
CUL194 (OK1FHI mp3)

Vaše komentáře:

Tabulka ACP po kole CUC194: