CUC233
je vyhodnocen

K vyhodnocení došlo 35 deníků. Podle vyhodnocovacího programu se nás tentokrát zúčastnilo  47 a soutěžní potenciál je 3,066.
Veliký náčelník na nás vzpomíná v Itálii a jistě na internetu bude sledovat naše zápolení.
V komentářích zazněl požadavek na posun času o hodinu dolů. Domluvili jsme se s Luďkem a jak vidíte, čas jsme posunuli, ale nechali závod v pondělí.
Zkušebně posuneme začátek na pondělí 17:30 UTC. Nebude to v kolizi s MWC a bude to platit po celý rok.
Věřím, že se Milan o dění po nocích na webu o závod zajímá a řekne svůj názor. Pak bych udělal úpravu závodních podmínek. Zatím bychom jen přesunuli o hodinu dolů.
Jsem si vědom, že pro některé bude v pondělí ten čas nestihnutelný, ale již mnoho hlasů odsoudilo neděli jako absolutně nevyhovující. No a nyní nadávky na mojí hlavu.
Definitivní rozhodnutí o  posunu času tedy již je učiněno.
A stále nikdo na pileup pro příští kolo!

Výsledky CUC233 - opravené
Omlouvám se. Poslední deník, který došel k vyhodnocení - OK1BJH měl koncovku, kterou program nebere. Lituji, ale nevšiml jsem si toho. Koncovku jsem opravil a vyhodnotil znovu. Týká se to posledních čtyř míst ve výsledkové listině.
 

Tabulka ACP po CUC233
Tak do tabulky po usilovném boji ( no v VLP to dopadne, vzhledem k počtu soutěžících i když jste stále na konci hodnocení) se zařadil OK1LZ.
Zdeňku, blahopřeji. Hi, hi, hi!


Komentáře CUC233

CUL233
OK1FHI_CUL233.mp3
OK2BND_CUL233.mp3


Tabulka preferencí CUC233
CUC233