CUC284...... 17. 11. 2014
vyhodnocuje lz

Tak máme za sebou  sváteční kolo. Podle došlých 31 logů se tohoto kola zúčastnilo 41stanic. Program vyhodnotil 1050 QSO. Soutěžní potenciálje 2.667. Menší účast možná ovlivněna tím svátkem.
Dík za CUL. Prosím další poskytovatele záznamu. Pojmenovávejte soubor i svojí značkou. Ve chvíli, kdy z mailu pžekopírujeme a pracujeme se soubory, tak pokud není s vaší značkou, nerozlišíme od koho je a musíme se vracet a přemazávat a znuvu po jednom překopírovávat a přejmenovávat si. Je to zbytečná ztráta času.

Prosím čtěte i tyto komentáře.
Nacházíte zde různé informace a připomínky. Již několikrát se zde řešilo a stále se opakuje, že vám neodchází z generátoru deníky. Já jsem testoval několikrát a vždy mi fungovalo. Nevím proč to někomu nechodí. Možná rychlost odezvy z vašeho počítače je pomalá, nebo váš poštovní server z nějakého důvodu nepustí. V návodech k CUC je odesílání deníku popsáno, ale opakuji znovu. Dodržujte a vyhnete se potížím.
V generátoru vyplníte deník. E-mailovou adresu napíšete svojí. Domů vám dojdou dva soubory: značka.csv a značka.adi. Uložíte si je do svého počítače. Pak vytvoříte novou zprávu na adresu rjc@volny.cz, zprávu označíte značka_cuc284 atd. a napíšete případně komentář. Jako připojený soubor vyberete ten  značka.csv a odešlete.
Zcela jistě bude takto fungovat.

Celkové výsledky
Došel deník od Lubomíra OK1FLT, ale chyběly v něm v přijatém kódu čísla spojení. Nepodařilo se mi najít mail, abych na to upozornil a Lubomír mohl doplnit.
Od Víti OK2EA došel mail bez přiloženého deníku.

Tabulka ACP po CUC284
Tabulka je opravena. Zařádil šotek a sčítal vždy o  řádek níž.

Komentáře CUC284

CUL284
CUL284_OK1FGD.mp3
CUL284_OK2BND.mp3

Jak nás slyšely skimmery


Jak na CUC284