CUC294...... 16. 2. 2015
vyhodnocuje lz

Před vyhodnocením.  Jak bylo avizováno na titulní stránce, dochází od roku 2015 k úpravám ve vyhodnocení Extraligy a k vydávání diplomu.
Pokud jste si nepřečetli již z odkazu na titulní stránce, můžete zde.

Vyhodnoceno bylo 35 došlých deníků. Program celkem vyhodnotil  1079  spojení a sděluje, že byla hezká účast - 47 stanic. Soutěžní potenciál je 3.067.
Pileup odjel excelentně OK1DCS, který udělal 71 qso a tím měl CC 2.333. Jinak při pohledu na errorlogy lze konstatovat, že byla poměrně nízká chybovost. A to několik chyb vzniklo patrnými překlepy (např. OK5MM/Q2).
Skleroza je hrozná. Myslím, že se zde ukázaly nové stanice. Nejsem si ale jist které a tak alespoň jedna z nich. Dlouho jsem přemlouval Láďu OK1UHQ, aby si alespoň zkusil. Již se ukázal třikrát, tentokráte se objevil ve více denícícg a byl vyhodnocen do druhé ligy. Doufám, že jej CUC chytne a stane se pravidelným účastníkem.

Jedna věc mne mrzí. Již dvakrát Honza OK1MNV měl výtku k provozu. Ač nejsem závodník, přikláním se k jeho názoru. Stanice, která po ukončení zústává na frekvenci by měla dát výzvu, nebo alespoň de call a pak být teprve volána. Pokud úpomalejší stanice čeká na výzvu a k volání se nechá strhnout až dalšími, dokončí volání výzvy ve chvíli, kdy už stanice dává report. Nevím zda je třeba dávat vše do podmínek. Nedělejme si z tohoto pětihvězdičkový závod. Berme to jako radost a snažme se, že se k sobě budeme chovat ohleduplně i bez změny v podmínkách. Když jsem si zajel MWC a také si přečetl jejich podmínky, tak tam je samozřejmostí, že se dává celé CQ MWC call. Zkusme to bez zásahu do podmínek. Milan kdysi kritizoval, že není slušné nedat celou značku. Pokud ale někdo bere závod natolik vážně, že musí za každou cenu přemastit pomalejší stanice ( ok1lz, ok1flt,ok1mkl), budiž vám to přáno.

 

Celkové výsledky

Komentáře CUC294

Tabulka ACP po CUC294


CUL294
OK1FGD_CUL294.mp3
OK2BND_CUL294.mp3


Jak nás slyšely skimmery


Jak na CUC 294