CUC380...... 3. 10. 2016
vyhodnocuje lz

Tak máme další kolo dobojovánoa vyhodnoceno. Spočítáno ve 2130.

Jak jste si v komentáři přečetli, Jarda OK2NO požádal o přeřazení do 2. ligy pro překročení povoleného výkonu. Váhal jsem a trochu i počítalo a došel k závěru, že rozdíl mezi 5W a 6W je tam nepatrný, že lze zanedbat. Je dost pravděpodobné, že někteří z nás pod dojmem, že jedu 5W jedou i 6W, nebo jen4W. Kdo nemá možnost měření, snaží se udělat vše pro splnění podmínek. Nakonec jsem zvážil, že hamspirit je tím, co v našem závodě platí, kdo může být zárukou, že dodržím podmínky, než já sám, vyhověl jsem Jardovi, ale hlavně podmínkám a připravil jej tak o jedno z medailových míst. Věřím, že i kdyby ve vyhodnocení zůstal, nějaké reptání by se asi neobjevilo, ale podmínky jsou podmínky a Jarda zaslouží náš potlesk.     Zdenek 1lz

Omlouvám se Standovi OK2BNF, že mi při vyhodnocování vypadl. Nyní je napraveno. V tabulce acp tím došlo ke změně na 20. místě.

Jak to je s tímto kolem  (středa 1900)
Stanic celkem 43
Došlých deníků 35
Vyhodnocených spojení 1066
Závodní potenciál 2.800


Výsledky  opravené

Tabulka ACP

Komentáře

CUL380
OK1FGD_cul380.mp3
OK2BND_CUC380.mp3

SkimmeryJak na CUC380
CUC 380 pojede OK2BLD
CUC 381 pojede OK1FGD