CUC463......  7. 5. 2018
vyhodnocuje lz

Vyhodnoceno ve středu v 19:30

Tentokrát jsme se setkali opět s netradiční značkou - OL10ROBOT. Někteří asi byli zaskočeni v dojmu, že je to nějaký žert.

Stanic celkem 36
Došlých deníků 29
Vyhodnocených spojení 833
Závodní potenciál 2.333


Celkové výsledky

Komentáře CUC463

Tabulka ACP po CUC463    -  opravena

Skimmery