CUC483  ...  24. 9. 2018

Vyhodnocuje OK2BDF, poslední aktualizace pátek 07:45

Pokud se neuvidíte v přijatých denících, zkuste poslat deník přímo na vyhodnocovatele.
Tabulka služeb je aktualizována.

Výsledky tohoto kola jsou přepočítány, došlo k chybě přeposílání deníků.
Jmenovitě se to stalo u OK1DCS, OK2BTK.
Budou učiněna opatření, aby k této chybě nedocházelo.

Statistika CUC483:
Stanic celkem 43
Došlých deníků 34
Vyhodnocených spojení 998
Závodní potenciál 2,8


Celkové výsledky


Komentáře

Tabulka ACP

Skimmery

CUL483 v MP3:
OK1FGD


Jak na CUC483