CUC496...... 7. 1. 2019
vyhodnocuje lz

Vyhodnoceno ve středu v 19:00Stanic celkem 34
Došlých deníků 26
Vyhodnocených spojení 486
Závodní potenciál 2,267

Tak jsme odjeli první letošní kolo. Komentáře zatím došlých logů jsou odrazem podmínek. Snad to ještě vydržíme nějaký čas. I v Nedělním závodě si Luboš posteskl ne menší účast. Nejsme v tom sami. Tak po vyhodnocení dalších deníků se skore zlepšilo na 34 stanic.

Celkové výsledky
Chyby v denících: OK2BNF - čas všech spojení posunut o 1 hodinu  Opraveno vyhodnocovatelem.

Tabulka ACP po CUC496

Komentáře CUC496

Skimmery (tentokrát netradičně)Jak na CUC496 - 7.1.2019

Pileup v prvním kole tohoto roku pojede OK1DCS
V CUC497 by mohl OK1AY?