CUC520...... 24. 6. 2019
vyhodnocuje lz

Vyhodnoceno ve středu v 19 hodin.

Byl jsem upozorněn na chybné časy v podmínkách závodu.(letní x zimní čas) Je odstraněno.

Toto kolo bylo účastí slabší. Ale bojovalo se urputně. Já si musím opět sypat popel na šedivou hlavu. Slíbíl jsem, že budu pozornější při psaní, ale opet jsem po sobě přečetl ve spojení s OK1OA 35 místo 33. Za blbost se platí. Přišel jsem o dvě místa v hodnocení a o dva žádky v ACP.

Na pileup pro CUC521 zatím účast potvrdil OK2PKT.
(Do zítřka večera mají další dva možnost potvrdit.)

Stanic celkem 36
Došlých deníků 31
Vyhodnocených spojení 790
Závodní potenciál 2.400


Celkové výsledky

Komentáře CUC520

Tabulka ACP po CUC520

Skimmery


Jak na CUC520 - 24.6.2019
Pileup pojede OK1OA
V CUC521 možná bude pileupových stanic více.
Pileup mohou potvrdit  OK1LL,OK2PKT,OM3IAG?