CUC527...... 12. 8. 2019

vyhodnotil OK2WA, poslední update 14.8.2019 v 20.43


Stanic celkem 28
Došlých deníků 22
Vyhodnocených spojení 642
Závodní potenciál 1.800

Výsledky CUC 527

Komentáře CUC527

Tabulka ACP po CUC527 

Skimmery 
Jak na CUC527 - 12.8.2019