CUC582......31. 8. 2019
vyhodnocuje lz

Vyhodnoceno ve středu v 21:30Stanic celkem 31
Došlých deníků 23
Vyhodnocených spojení 707
Závodní potenciál 2,067

Celkové výsledky

Komentáře CUC582

Tabulka ACP po CUC582

SkimmeryJak na CUC582 - 31.8.2020
Pileup pojede OM2KI
CUC583 pojede OK1AY?