CUC589 ...  19. 10. 2020

Vyhodnotil OK2WA, poslední aktualizace 21.října 2020 v 20.30

The contest was evaluated by OK2WA, last updated October 21, 2020 at 8.30 PM

Vítáme nového závodníka OK2MUF !

Stanic celkem/Stations in total 41
Došlých deníků/Amount of  received logs 31
Vyhodnocených spojení/Evaluated QSOs 886
Závodní potenciál/Contest potential value ( see contest rules ) 2,800


Výsledky CUC 589 / CUC 589 results


Komentáře / Commentaries

Tabulka ACP / ACP score 

Skimmery / Skimmers - Zatím nejsou dostupné / Currently is not available


Jak na CUC589 / How can I run in round 589