CUC594 ...  23. 11. 2020

Vyhodnotil OK2OP, poslední aktualizace 25.listopadu v 20:45

The contest was evaluated by OK2OP, last update November 25. at 8:45 PM

OK2SRO - poslal deník po limitu.

Stanic celkem/Stations in total 36
Došlých deníků/Amount of  received logs 27
Vyhodnocených spojení/Evaluated QSOs 501
Závodní potenciál/Contest potential value ( see contest rules ) 2,333
.


Celkové výsledky / Final results


Komentáře / Commentaries

Tabulka ACP  / ACP Score tableJak na CUC594 / How can I run in round 594

Preference CUC594
Bodů/Points
Pileup: OM3PA
5
OK2CMZ, OK1USP, OK1LZ
3
QRP
1
VLP
2
Za deník/for LOG
3