CUC602 ...  18. 1. 2021

Vyhodnotil OK2OP, poslední aktualizace 21.ledna v 22:10
The contest was evaluated by OK2OP, last update January 21. at 10:10 PM

Opravena chybná tabulka ACP pro VLP (TNX OK1LO).

Stanic celkem/Stations in total 30
Došlých deníků/Amount of  received logs 25
Vyhodnocených spojení/Evaluated QSOs 730
Závodní potenciál/Contest potential value ( see contest rules ) 1,933


Celkové výsledky / Final results


Komentáře / Commentaries

Tabulka ACP  / ACP Score table


CUL602_OK2WA.mp3


Jak na CUC602 / How can I run in round 602
Preference CUC602
Bodů/Points
Pileup: OK2WA
5
OM3CQ, OK1NS, OK2BLD
3
QRP
1
VLP
2
Za deník/for LOG
3