CUC608 ...  1. 3. 2021

Vyhodnocuje OK2OP, poslední aktualizace 3.března v 18:25
The contest was evaluated by OK2OP, last update March 3. at 06:25 PM


Stanic celkem/Stations in total 35
Došlých deníků/Amount of  received logs 24
Vyhodnocených spojení/Evaluated QSOs 658
Závodní potenciál/Contest potential value ( see contest rules ) 2,267


Celkové výsledky / Final results


Komentáře / Commentaries

Tabulka ACP  / ACP Score tableJak na CUC608 / How can I run in round 608

Preference CUC608
Bodů/Points
Pileup: OK1DEP
5
OK1DOR, OK2BLD, OK1LZ
3
QRP
1
VLP
2
Za deník/for LOG
3