CUC609 ...  8. 3. 2021

Vyhodnocuje OK1LZ
CUC609 bl vyhodnocen 10.3.2011 v 19:00
CUC609 was evaluated March 9. at 07:00 PM


Stanic celkem/Stations in total 32
Došlých deníků/Amount of  received logs 26
Vyhodnocených spojení/Evaluated QSOs 726
Závodní potenciál/Contest potential value ( see contest rules ) 2,133


Vyhodnocení CUC609/CUC609 Results


Komentáře / Commentaries

Tabulka ACP  / ACP Score table

CUL
CUL609_OK2OP.mp3Jak na CUC609 / How can I run in round 609
Preference CUC609
Bodů/Points
Pileup: OK1AY
5
OK2BLD, OM8ON, OK1NS
3
QRP
1
VLP
2
Za deník/for LOG
3