CUC610...... 15.3.2021
vyhodnocuje OK2WA

CUC610 byl vyhodnocen OK2WA - 17.3.2021 v 19:00 hodin
CUC610 was evaluated OK2WA -  at Mach 17, 2020 at 7.00 PM


Stanic celkem/Stations in total 29
Došlých deníků/Amount of  received logs
Vyhodnocených spojení/Evaluated QSOs 644
Závodní potenciál/Contest potential value ( see contest rules ) 1,933

  Výsledky / Results


Komentáře / Comments


Tabulka ACP / ACP Results tableJak na CUC610 - 15.3 / Haw can I run in round 610 - March 15.

 Pileup pojede OK2OP