CUC611 ...  22. 3. 2021

Vyhodnotil OK2OP, poslední aktualizace 24.března v 20:20
The contest is evaluated by OK2OP, last update March 24. at 08:20 PM


Stanic celkem/Stations in total 34
Došlých deníků/Amount of  received logs 25
Vyhodnocených spojení/Evaluated QSOs 789
Závodní potenciál/Contest potential value ( see contest rules ) 2,133


Celkové výsledky / Final results


Komentáře / Commentaries

Tabulka ACP  / ACP Score tableJak na CUC611 / How can I run in round 611
Preference CUC611
Bodů/Points
Pileup: OK2BTK
5
OK2BTK, OM3CQ, OK2BLD
3
QRP
1
VLP
2
Za deník/for LOG
3