CUC640 ... 11. 10. 2021

Vyhodnotil OK2WA, poslední aktualizace 13.10.2021 v 20:30

The contest was evaluated by OK2WA, last update at 13.10.2021. at 20:30
Stanic celkem/Stations in total 36
Došlých deníků/Amount of  received logs 27
Vyhodnocených spojení/Evaluated QSOs 888
Závodní potenciál/Contest potential value ( see contest rules ) 2.400Výsledky / Results

Komentáře / Commentaries


Tabulka ACP  / ACP Score table
Jak na CUC640? / How can I run in round 640?