CUC643 ... 1. 11. 2021

Vyhodnotil OK2WA, poslední aktualizace 3.11.2021 v 20:25

The contest was evaluated by OK2WA, last update at 3.11.2021. at 20:25
Stanic celkem/Stations in total 26
Došlých deníků/Amount of  received logs 24
Vyhodnocených spojení/Evaluated QSOs 725
Závodní potenciál/Contest potential value ( see contest rules ) 1.733Výsledky / Results

Komentáře / Commentaries


Tabulka ACP  / ACP Score table
Jak na CUC643? / How can I run in round 643?