CUC644 ... 8. 11. 2021

Vyhodnotil OK2OP, poslední aktualizace ve středu 10.11.2021 ve 20:20

The contest was evaluated by OK2OP, last update at November 10. at 08:20 PM
Stanic celkem/Stations in total 29
Došlých deníků/Amount of  received logs 24
Vyhodnocených spojení/Evaluated QSOs 467
Závodní potenciál/Contest potential value ( see contest rules ) 1.867
Výsledky / Results

Komentáře / Commentaries


Tabulka ACP / ACP Score tables
Jak na CUC644? / How can I run in round 644?

Preference CUC644
Bodů/Points
Pileup: OK2EA
5
OM3ZU, OK2CMZ, OK1DAR
3
QRP
1
VLP
2
Za deník/for LOG
3