CUC645 ... 15. 11. 2021

Vyhodnotil OK1LZ, poslední aktualizace ve středu 17.11.2021 v 19:00

The contest was evaluated by OK1LZ, last update at November 17. at 07:00 PM


Pozor, změna doby konání závodu!

Vzhledem k podmínkám šíření v kratším dni bude dne 22.11.2021 od kola 646

až do odvolání náš závod začínat už v 16:30 místního času.

Délka kola ani počet etap se nemění.Stanic celkem/Stations in total 29
Došlých deníků/Amount of  received logs 22
Vyhodnocených spojení/Evaluated QSOs 395
Závodní potenciál/Contest potential value ( see contest rules ) 2,000


Celkové výsledky / Total results

Komentáře / Commentaries


Tabulka ACP bude ve středu / ACP Score tables
Jak na CUC645? / How can I run in round 645?