CUC646 ... 22. 11. 2021

Vyhodnotil OK2WA, poslední aktualizace 24.11.2021 v 20:45

The contest was evaluated by OK2WA, last update at 24.11.2021. at 20:45
Stanic celkem/Stations in total 24
Došlých deníků/Amount of  received logs 23
Vyhodnocených spojení/Evaluated QSOs 694
Závodní potenciál/Contest potential value ( see contest rules ) 1.600Výsledky /  Results

Komentáře / Commentaries


Tabulka ACP  / ACP Score table
Jak na CUC646? / How can I run in round 646?