CUC647 ... 29.11. 2021

Vyhodnotil OK2OP, poslední aktualizace ve čtvrtek 2.12.2021 ve  19:35

The contest was evaluated by OK2OP, last update at December 2. at 07:35 PMVe čtvrtek opraveny body v tabulce ACP, pořadí zůstalo. TNX a omluva Jirkovi OK1DAR,

který body do tabulky ACP chybou v programu nedostal.


Stanic celkem/Stations in total 25
Došlých deníků/Amount of  received logs 20
Vyhodnocených spojení/Evaluated QSOs 602
Závodní potenciál/Contest potential value ( see contest rules ) 1.600
Výsledky / Final results

Komentáře / Commentaries


Tabulka ACP / ACP Score tables
Jak na CUC647? / How can I run in round 647?


Preference CUC647
Bodů/Points
Pileup: OK2PYA
5
OM8ON, OK1LZ, OM3IAG
3
QRP
1
VLP
2
Za deník/for LOG
3