CUC649 ... 13. 12. 2021

Vyhodnotil OK2WA, poslední aktualizace 15.12.2021 v 20:15

The contest was evaluated by OK2WA, last update at 15.12.2021. at 20:15
Stanic celkem/Stations in total    26   
Došlých deníků/Amount of  received logs 22
Vyhodnocených spojení/Evaluated QSOs 707
Závodní potenciál/Contest potential value ( see contest rules ) 1,733Výsledky /  Results

Komentáře / Commentaries


Tabulka ACP  / ACP Score table
Jak na CUC649? / How can I run in round 649?