CUC650 ... 20. 12. 2021

Vyhodnocuje OK2OP, poslední aktualizace ve středu 22.12.2021 ve  19:15

The contest was evaluated by OK2OP, last update at December 22. at 07:15 PM


Je prima vidět zpátky po delší době v CUCu Svau OK2IW, Svao vydrž !


Prosím před odesláním deníku aspoň očima prohlédněte odesílané CSV deníky.
79 tá minuta v časovém údaji se velmi blbě hledá, šetřete čas vyhodnocovatelům.
V Cabrillo formátu z počítače takovéto chyby nebývají.


Stanic celkem/Stations in total 26
Došlých deníků/Amount of  received logs 21
Vyhodnocených spojení/Evaluated QSOs 590
Závodní potenciál/Contest potential value ( see contest rules ) 1.667
Výsledky / Final results

Komentáře / Commentaries


Tabulka ACP bude ve středu / ACP Score tables
Jak na CUC650? / How can I run in round 650?


Preference CUC650
Bodů/Points
Pileup: OM3ZU
5
OK2CMZ, OK1LZ, OK1DAR3
QRP1
VLP
2
Za deník/for LOG
3