CUC651 ... 27. 12. 2021

Vyhodnocuje OK1LZ, poslední aktualizace ve středu 29.12.2021 ve  19:00

The contest was evaluated by OK1LZ, last update at December 29. at 07:00 PMStanic celkem/Stations in total 27
Došlých deníků/Amount of  received logs 20
Vyhodnocených spojení/Evaluated QSOs 580
Závodní potenciál/Contest potential value ( see contest rules ) 1.800
Výsledky / Preliminary results

Komentáře / Commentaries


Tabulka ACP bude ve středu / ACP Score tables
Jak na CUC651? / How can I run in round 651?


Preference CUC651
Bodů/Points
Pileup: OK2PKT
5
OK2CMZ, OK2IW, OK1DAR3
QRP1
VLP
2
Za deník/for LOG
3