CUC652 ... 3. 1. 2022

Vyhodnotil OK2WA, poslední aktualizace 5.1.2022 v 20:10

The contest was evaluated by OK2WA, last update at 5.1.2021 at 20:10
Stanic celkem/Stations in total    27   
Došlých deníků/Amount of  received logs 20
Vyhodnocených spojení/Evaluated QSOs 570
Závodní potenciál/Contest potential value ( see contest rules ) 1,800Výsledky / Results

Komentáře / Commentaries


Tabulka ACP  / ACP Score table
Jak na CUC652? / How can I run in round 652?