CUC653 ... 10. 1. 2022

Vyhodnotil OK2OP, poslední aktualizace ve středu 12.1.2022 v 19:40

The contest was evaluated by OK2OP, last update at January 12. at 07:40 PMStanic celkem/Stations in total 28
Došlých deníků/Amount of  received logs 22
Vyhodnocených spojení/Evaluated QSOs  650
Závodní potenciál/Contest potential value ( see contest rules ) 1.800
Výsledky / Results

Komentáře / Commentaries


Tabulka ACP / ACP Score tables
Jak na CUC653? / How can I run in round 653?


Preference CUC653
Bodů/Points
Pileup: OK2BTK
5
OK1DAR, OK1LZ, OK2BLD
3
QRP1
VLP
2
Za deník/for LOG
3