CUC654 ... 17. 1. 2022

Vyhodnocuje OK1LZ, poslední aktualizace ve strředu 19.1.2022 v 19:00

The contest was evaluated by OK1LZ, last update at January 19. at 07:00 PMStanic celkem/Stations in total 28
Došlých deníků/Amount of  received logs 23
Vyhodnocených spojení/Evaluated QSOs 687
Závodní potenciál/Contest potential value ( see contest rules ) 1.867
Výsledky / Results


Komentáře / Commentaries

 
Tabulka ACP bude ve středu / ACP Score tables
Jak na CUC654? / How can I run in round 654?


Preference CUC654
Bodů/Points
Pileup: OM8AQ
5
OK1DAR, OK1LZ, OK2CMZ
3
QRP
1
VLP
2
Za deník/for LOG
3