Výsledky závodu CUC672


Kategorie QRP:

ZnackaPocet boduCC
OK2EA 65 1,367
OK2PKT 56 1,233
OK1OA 52 1,100
OK1AY 49 1,000
OK2NAJ 48 1,000
OK1USP 48 0,933
OK2BTK 47 1,033
OM0AS 41 0,867
OM3ZU 40 0,867
OM8AQ 39 0,833
OK1DOR 38 0,833
OK2CW 37 0,767
OK1LZ 33 0,567
OM8ON 31 0,667
OK1DAR 31 0,600
OK2CMZ 30 0,733
OK2GU 20 0,300
OK2ABU 17 0,300

Kategorie VLP:

ZnackaPocet boduCC
OK1FKD/Q 45 0,900
OK1LO/Q 43 0,900
OK1FII/Q 36 0,667
OK1DZD/Q 35 0,633
OK2BND/Q 10 0,200

Zvláštní kategorie:

Kategorie PILEUP:

ZnackaPocet boduCC
OK2PYA 61 1,467


2. liga
Error logy
Neuznané značky