Výsledky závodu CUC698


Kategorie QRP:

ZnackaPocet boduCC
OK2PYA 68 1.233
OK2EA 62 1.200
OK1DCS 61 1.100
OK2PKT 60 1.067
OK2BTK 51 0.900
OM0AS 47 0.967
OM8AQ 46 0.833
OM8ON 45 0.867
OK1AY 43 0.833
OM3ZU 40 0.833
OK1DAR 39 0.767
OK2GU 31 0.433

Kategorie VLP:

ZnackaPocet boduCC
OK1LO/Q 51 0.900
OK1FKD/Q 36 0.767
OK1DZD/Q 34 0.600
OK1FII/Q 30 0.533
OK1HCD/Q 26 0.500
OK2BND/Q 3 0.000

Zvláštní kategorie:

Kategorie PILEUP:

ZnackaPocet boduCC
OK1DOR 54 1.200


2. liga
Error logy
Neuznané znacky