Výsledky závodu CUC712


Kategorie QRP:

ZnackaPocet boduCC
OK2EA 61 1,267
OK1AY 58 1,200
OK2BTK 58 1,200
OK1OA 56 1,200
OM8AQ 56 1,100
OK2NAJ 55 1,067
OK1DOR 51 1,067
OM0AS 50 1,067
OM3ZU 49 0,967
OM8ON 45 0,933
OK2WA 43 0,933
OK2BLD 42 0,867
OK1USP 41 0,833
OK1LZ 41 0,700
OM3FW 38 0,767
OK1DAR 35 0,733
OK2GU 9 0,067

Kategorie VLP:

ZnackaPocet boduCC
OK1FKD/Q 52 1,100
OK1FII/Q 46 0,867
OK1DZD/Q 41 0,767
OK2BND/Q 36 0,633

Zvláštní kategorie:

Kategorie PILEUP:

ZnackaPocet boduCC
OK1DCS 67 1,600


2. liga
Error logy
Neuznané značky