CUC765 ... 4. 3. 2024

Vyhodnocuje OK1LZ, poslední aktualizace v úterý 5.3.2024 v17:30


Stanic celkem 25
Došlých deníků 25
Vyhodnocených spojení 761
Závodní potenciál 1,773
 

Prosím Přečtěte si:

Původně jsem nechtěl řešit drobné nedostatky z deníků. Ale jelikož se v tomto kole vyskytly dvě zcela zbytečné chyby, nedalo mi to a několika slovy vysvětlím jak program k vyhodnocení pracuje.

Je jedno jaká je hlavička deníku a jak v mailu uvedete v hlavičce deník. (OK1LZ_CUC765) S tím program nepracuje a vyhodnocení proběhne i pokud zadate špatně číslo. To je jen pro náš přehled došlé pošty. Program nehodnotí ani jméno souboru, který posíláte (ok1lz.txt) Také v názvu souboru nemusí být OK1LZ/Q. Toto si program načte z jednotlivých spojení. Jen značka je pro nás důležitá, pokud hledáme log pro opravu chyby.

Pokud se v deníku vyskytne chyba v čase, neproběhne vyhodnocení. Musíme buď deník z programu vyhodit, nebo chybu opravit. Není to tolik práce, ale chvilku času tomu musíme věnovat.  Když je chyba v dalším deníku, musíme vše opakovat. Vyhodnocujeme rádi, ale je zbytečnése opakovaným chybám opakovaně věnovat. Pravd, v minulosti to bylo častější.

Několik tedy zásad:  1. Program je nastaven ta, že Bere čas spojení v dané minutě. Počítá čas zahájení spojení. Počítačové logovací programy asi zapisují                                        čas ukončení. V podstatě to ničemu nebadí. Tolerance času je +-1minuta a tak se tam vejdeme. Problém může nastat při                                        posledním spojení. Čas 1800 vyhodí jako chybu. (Proto i některé výtky na spojení po konci závodu jsou mylné). Volám výzvu v                                                  175955 a protistanice se ozve v 175958, mohu klidně dokončit spojení i při třebas opakování kodu i po 1800. Toto bylo v začítcích                                        CUC opakovaně řešeno a vysvětlováno. Pokud spojení toto splňuje a je zalogováno jako 1800, je třeba v zasílaném deníku opravit                                        na 1759.

                                     2. Problém při přelomovém spojení je podobný. Spojení navážu v 174455 a dokončím v 1174510. Mohu hned obratem s                                                              protistanicínavázat druhé sojení. Toto je opět vyjímečné, ale v poslední době se mi stalo opakovaně, že nebylo pochopeno a                                                  stanice buď nereagovala, nebo opakovala i na další pokus stále kod z první etapy. Bylo to vždy se stanicí, která jezdí kratší dobu.

                                      3. Čas 1729 program také vyhodnotí jako chybu. Ale zde se nejedná o program logování, ale chybu operátora.

Prosím, neberte tyto řádky jako nářek a už vůbec jako výtky k občasným chabám. Snažíme se vyhodnotit i s tím, že se chybička vloudí. Jsme lidé a chybujem. Tento závod je pro nás chvilka potěšení a výsledek je až na druhém místě. Ale musíme ny chyby upozorňovat. V jinýdh závodech nám chyby neopraví a deník vyřadí. Pak je škoda času a námaze závodu věnované.

Slibuji, že v budoucnu nebudu tolika řádky prudit. Děkuji, že jste dočetli až sem.
Došlé deníky


Komentáře


Tabulka ACP bude ve středu

Jak na CUC764?


Preference CUC764
Bodů/Points
Pileup: OM8AQ
5
OK2BLD, OM4AY, OK1DAR
3
QRP
1
VLP
2
Za deník/for LOG
3