Co je to "Závodní potenciál ZP" a Cimrmanovo Číslo CC? 

Jsou "Závody" a "závody". Rozdíl mezi nimi se právě pozná podle "závodního potenciálu". Co to je? Než sklouzneme k nějaké definici, pak pojďme udělat jednoduchou analýzu závodu. Podle Vašich deníků se závodu např. prokazatelně zúčastnilo 49 stanic. Teoreticky tedy bylo možné udělat téměř 98 spojení. V tom případě bych však musel mít trvale "rate" kolem 200 spojení za hodinu. Jinými slovy, musel bych každou minutu udělat 3,27 spojení (asi jedno spojení za 18 sekund). To je teoretická mez, která nikdy nemůže být dosažena.

Tedy "závodní potenciál" (pojďme ho ve zkratce označovat jako ZP) můžeme definovat jako teoretické maximum spojení, dělené délkou trvání závodu v minutách (neprojevuje se zde žádné bodové zvýhodňování). Tedy jinými slovy, kolik teoreticky musím udělat spojení do minuty, abych na konci závodu měl spojení se všemi stanicemi. Jestliže se tedy  ve dvouetapovém závodě zúčastní 49 stanic, pak teoreticky jsem mohl za závod dosáhnout 98 spojení. K tomu abych tohoto stavu dosáhnul, bych teoreticky potřeboval mít každou minutu 98/30=3,27 spojení. Jestliže tedy v jiných domácích závodech máme účast 90 stanic a trvají 120 minut, pak jejich závodní potenciál je ZP=90/120=0,75. A proč se snažit o co největší závodní potenciál? Není to nějaká blbost? Ne není.... Jestliže chci stanovovat nějaké tabulky a stanice vzájemně porovnávat podle výkonnosti, pak musím:

Provádět 100 procentní kontrolu jejich logů na chybovost

Pořádat náročný závod s vysokým ZP (jinak ta nejlepší stanice nebude mít na konci závodu co dělat)

No dobrá, ale stejně nikdy nebudeme tak dobří jako třeba OH2BH a další legendy HAM hnutí. K čemu tedy zavádět nějaké koeficienty?

V našem závodě předkládáme vždy celkový log ze závodu (ERROR log). Z něj si lehce můžete "vypreparovat" celkový počet stanic, které se závodu zúčastnily. Sami si pak pro svoji potřebu můžete stanovovat jakési měřítko Vaší úspěšnosti v závodě. Jako měřítka této úspěšnosti si můžeme definovat nějaké číslo, které budeme nazývat CC (Cimrmanovo číslo) na počest našeho velikána. To definujeme jako ZP*(QU/QT). Kde QU=Počet správných spojení vámi udělaných a QT=počet spojení teoreticky možno udělatelných.

Tedy jestliže  např. uděláte 50 spojení z 98 možných, pak při ZP=3,27 (platí pro CUC15) jste tentokrát dosáhli Vašeho Cimrmanova Čísla CC=1,668.   Dlouhodobě zprůměrovaná čísla CC  stanovují určitý Váš "závodní parametr". 

Určitě časem zatoužíte si zkusit práci v pile upu. Pomocí celkových čísel CC jsme schopni posoudit, zda se nám naše práce daří a jestli se naše celková úroveň zvyšuje. Jak? Pojďme se na to podívat prakticky. Vezmu-li za základ závod CUC15, pak mohu stanovit graf, kde na vodorovné ose je čas a na svislé počet stanic, které v jednotlivé minutě byly zapojeny do spojení. Pokud si to podělíte dvěmi, pak přibližně stanovíte kolik spojení se za onu minutu  dělalo. Je to určitá zajímavost, která má však i vypovídací hodnotu o tom, jaká je celková úroveň závodících stanic. Jestliže u všech jednotlivých závodníků stanovím číslo CC a pak ho zprůměruji, jasně uvidím trend.

 

Možná, že si někdo z Vás pomyslí: "dělají to nesmírně složité a je to stejně k ničemu". Ne naopak, máme doplňující nástroj, kde při vyhodnocování si každý z nás může pomocí CC posoudit svoji úspěšnost v závodě (Vaší RATE schopnost, tedy doplňující parametr k dosaženým bodům v závodě).