Trocha historie CUC


Smiřme se s tím, že tyto řádky nejsou kompletní historií závodu. Jsou zde jen informace, které se mi podařilo získat. Zejména začátky závodu nebyly archivovány. Milan OK1iF mi poskytl z těchto kol deníky, které po jednotlivých kolech vyhodnocoval. Berte to tedy jako malou vzpomínku, bez nároku na historickou přesnost a úplnost. Pokud máte něco, co by zasloužilo doplnit, sdělte mi a rád doplním. Zdeněk OK1LZ

A nyní vlastní historie. Závod se zrodil z myšlenek Milana OK1IF a Jirky OK2RZ. Myšlenkou vzniku bylo, aby začínající telegrafisté měli možnost svou dovednost zvyšovat p závodním provozu. Dále pak, aby si ti pokročilejší mohli odzkoušet pileup v závodě. Tím byly připraveny podmínky pro vstup na velká závodní kolbiště. Ale i s tímto vším byl závod brán s jistou dávkou humoru, jak je vidět již z názvu a s jistou recesí. Tak byly do závodu mezi soutěžní etapy zařazovány tzv. CUM (Cimrmanovo Utajené Maso). Závod si hned od prvních etap získal okruh příznivců, který se trochu v průběhu času obměňoval, ale počtem se ustálil na dnešní podobě. Bál bych se hodnotit jak byly splněny ideje zakladatelů závodu. Ale za tu dobu, co se aktivně podílím na vyhodnocování, mohu říci, že je naše rodina tvořena třemi skupinami bojovníků. Jednak jsou tu ti „špičkoví“, kteří skutečně bojují o místa na předních pozicích, pak ti „průměrní“, kteří si rádi zazávodí, ale na špičku se jim nedaří dosáhnout a zbytek jsou jednak začínající a jednak také ti, kteří se účastní jen pro radost z vysílání a výsledková listina je pro ně nepodstatná. Já sám jsem z té třetí skupiny. Lhal bych, kdybych neměl radost z maličkého posunu kupředu, ale podstatné pro mne není místo ve výsledkové listině, ale počet chyb v error logu. K vývoji počtu asi tolik, že od nultého kola do dnešního dne se počet závodníků ustálil na počtu kolem padesáti. Pravidelná účast se pohybuje mezi čtyřiceti až pětačtyřiceti. Někdy vlivem okolností (svátky, bouřka a pod) klesne těsně pod čtyřicet, jinfy naopak stopne i přes pě tačtyřicet.

A jak to bylo od začátku? Nulté zkušební kolo se zkušebními soutěžními podmínkami proběhlo 13. 4 . 2009. Z dokumentů, které mám k dispozici v něm zabojovalo šestnáct stanic.

Závod byl tedy naostro spuštěn o týden později, 20. 4 . 2009. podle vyhodnocení bojovalo devatenáct stanic a nehodnocená OK2RJC/P. Již od prvního kola se závod stal mezinárodním. Byla registrována jedna značka z OM. V druhém kole již dvě a ve třetím tři OM stanice. Řada značek z prvního kola prošla celou historií až k dnešním kolům. Abych na někoho nezapomněl, zde je seznak všech stanic z prvního kola:

OK1DCS, OK1DOL, OK1FPQ, OK1GS, OK1HFP, OK1JTM, OK1JVF, OK1MNV, OK2BBI, OK2BFN, OK2BNF, OK2BYW, OK2ER, OK2NO, OK2RRR, OK2SAR, OK2SG, OK2TRN, OM8AQ a OK2RJC/P.

Když jsem toto zpracovával, uvědomil jsem si, jak velikou práci Milanovi dalo vyhodnocení každého kola. Asi od čtyřicátého kola je závod vyhodnocován s pomocí programu od Petra OK2CQR. Od sedmapadesátého kola spolu s Milanem začal vyhodnocovat OK1LZ a pro CUC byl vytvořen vlastní web. Do té doby byly výsledky zveřejňovány na webu Milana. V průběhu času se s námi na vyhodnocování začal střídat Luděk OK2ZC. A dozrála doba, kdy Milan z části pracovního vytížení a z části toho, že již jej CUC dále neposouval, přestal soutěžit a žezlo vlády předal Zdeňkovi , který spolu s Luďkem CUC odkaz nesou do dnešních dnů.

Za dobu existence CUC prodělaly podmínky i web řadu změn. Když se pokusím zavzpomínat, tak se již nestřídaly v obsluze pileupové stanice pravidelně značky OK a OM. Další změnou v podmínkách byl zákaz používání clusterů. Také na žádost YL jsme přestali vyhodnocovat děvčata v samostatné kategorii a jsou hodnoceny společně s muži. Ukázalo se, že jim v tempu dobře stačí. Jednou z větších změn bylo zrůšení změny doby závodu se změnou času. Od té doby již v zimě nesoutěžíme v neděli, ale vždy v pondělí a to ne dle SEČ a SELČ, ale v čase UTC. Také jsme sjednotili používání výkonu s běžnou praxí. Stanice jedou v základní třídě s 5W výkonu (10W příkonu PA), a VLP je sjednoceno s QRPP na 1W výkonu (2W příkonu PA). Také jsme na přelomu roků 2014 a 2015 navrhli, aby stanice, která získá bod do tabulky E5 tj. Extraliga v základní skupině jela ob kolo pileup. Toto je jen nabídka, nikoliv dáno soutěžními podmínkami. Pokud stanice nechce, bude nahrazena náhradníkem. Stejně tak, poku si někdo chce zkusit pileup a na bod do E5 nedosáhne, bude mu pileup dán.


Poslední změnou, která nemění podmínky, ale zasáhne způsob vyhodnocováni, jsme provedli nyní, začátkem roku 2015. Vyslyšeli jsme návrh na vydání diplomu pro ty ze špičky. Proto nastala podstatná změna v tabulce ACP. Stanice se ziskem jednoho bodu za vítězství v kole zapisují tento bod do Extraligy ( E5 a E1). Tak tomu bylo až doposud. Ale změna je v tom, že po posledním kole každého kalendářního roku budou vyhodnoceny stanice z E5 a z E1 a získají za roční vítězství diplom. Tabulka E5 a E1 bude vynulována a jede se od začátku. Je to zpětně za rok 2012, 2013, 2014. V letech 2009, 2010 a 2011 Extraliga nebyla vyhodnocována.


Tak toto jsou ve zkratce některé momenty historie CUC, který již zanedlouho vstoupí další čtyrstovky a v pondělí 20. 4 2015 zahájí již šestý rok trvání soutěže.


Pro úplnost přehled stanic, které získají diplom:


       2012                        OK1IF                              OK1FKD/Q

                                          OM3PA

Tabulka ACP k nahlédnutí zde.


        2013                      OK1IF

                                        OK2CW

                                        OM3PA 

                                        OK1DCS                           OK2BND/Q

                                        OK2PDT

                                        OK1AY

                                        OK2PYA

                                        OK2NO

Tabulka ACP k nahlédnutí zde.

                                       

       2014

                                        OM3PA

                                        OK2PP                             OK2BND/Q

                                        OK1DCS                          OK1LO/Q

                                        OK1MNV

Tabulka ACP k nahlédnutí zde.